Hướng dẫn website Nội Thất Hà Hương

1.THAY LOGO: Vào tùy biến – header – logo  – thay logo – nhấn lưu 2: THAY SLIDE CHẠY TRANG CHỦ:  Vào sửa trang – uxbuider – nhấp vào ảnh – changmedia – thay ảnh – nhấn apply, update ( lưu lại ) 3: TẠO DANH MỤC  : Vào sản phẩm  – danh mục – thêm danh mục […]

Hướng dẫn Website newhousejsc

1: THAY LOGO: Vào tùy biến – header – logo  – thau logo – nhấn lưu 2: THAY SLIDE CHẠY TRANG CHỦ:  Vào sửa trang – uxbuider – nhấp vào ảnh – changmedia – thay ảnh – nhấn apply, update ( lưu lại ) 3: TẠO DANH MỤC  : Vào sản phẩm  – danh mục – thêm danh […]

Hướng dẫn comarco.vn

1.thay logo: vào silient – Header Navigation – Logo Upload + Retina Logo Upload – thay logo 2: Thay silde :Nectar slide – nhấn chỉnh sửa – thay ảnh 3: Thay nội dung trang chủ: edit with wpbakery builder – nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa Thay chữ – chèn link 4: mục Porfolio : vào Porfolio – viết bài mới […]

Hướng dẫn Điện Máy Hoàng Dương

1.up sản phẩm: vào bài viết – thêm mới 2. thay banner trang chủ vào sửa trang uxbuider – nhấp vào ảnh – changmedia 3. thay màu menu danh mục vào tùy biến – header – header main – Background Color – thay màu 4. thay màu các mục section trong trang vào sửa trang uxbuider […]

Hướng dẫn sử dụng web Công ty TNHH Công Nghệ F8 Việt Nam

1. Thay logo vào tùy biến  – header – logo     2. thay số holine góc trên bên phải web vào cài đặt – Easy Call Now   3. thay thông tin liên hệ Di chuột chân trang nhấn edit uxbuider – text – opentex   4. cách chỉnh sửa menu vào giao diện – […]

Hướng dẫn sử dụng namvietpackaging

1.chỉnh sửa các bài viết cũng như chèn hình và chỉnh bố cục vào bài viết – tất cả bài viết – nhấn vào bài viết để sửa 2.viết bài mới nhấn thêm mới  – tiêu đề – nội dung – up ảnh nên 3.thêm sản phẩm vào sản phẩm – thêm mới – tên […]