Hướng dẫn Điện Máy Hoàng Dương

1.up sản phẩm:

vào bài viết – thêm mới

2. thay banner trang chủ

vào sửa trang uxbuider – nhấp vào ảnh – changmedia

3. thay màu menu danh mục

vào tùy biến – header – header main – Background Color – thay màu

4. thay màu các mục section trong trang

vào sửa trang uxbuider – nhấn section – màu sắc – thay màu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *